YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI LUẬT SƯ TƯ VẤN – LS Trương Nhật Quang

 Khi một sinh viên rời cánh cửa trường đại học, người đó có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp cho mình. Sinh viên có thể ở lại trường đại học làm giảng viên, làm việc tại tòa án hoặc viện kiểm sát để trở thành thẩm phán hoặc kiểm sát viên trong tương lai, làm … Continue reading

BIẾT– HIỂU– VÀ VẬN DỤNG LUẬT

Tôi viết bài này cho các bạn đang tập sự, để bạn biết mình đang ở mức độ nào trong nghề nghiệp của mình và biết phải trau dồi thêm về mặt nào trong 24 tháng “vác củi” này. Công việc của luật sư là vận dụng luật để tư vấn hay bào chữa; nhưng … Continue reading

2 NGUYÊN LÝ, 3 QUY LUẬT, 6 CẶP PHẠM TRÙ (TRIẾT HỌC TÓM LƯỢC)

Trước tiên, bạn phải hiểu thế nào là chủ nghĩa duy tâm, thế nào là chủ nghĩa duy vật. Duy tâm là bạn coi trọng ý thức hơn vật chất, xem ý thức có vai trò quyết định vật chất, kiểu như chỉ cần có niềm tin là có thể sống được. Còn duy vật là bạn coi … Continue reading

Những yếu tố giúp bạn trở thành một luật sư giỏi

Để trở thành một Luật sư giỏi, ngoài những kiến thức pháp lý (luật nội dung- luật hình thức), người Luật sư còn cần phải có những kỹ năng nghề nghiệp vững chắc. Đạo đức nghề nghiệp: Là một luật sư nói riêng và người làm trong lĩnh vực pháp luật nói chung thì nhất thiết bạn phải … Continue reading