Thơ chế: Đi tu …

Chán đời cắt tóc đi tu

Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại … đi tù sướng hơn.

Trong tù làm chủ giang sơn

Một căn phòng đá với dăm ba thằng.

Thằng nào cũng có khiếu năng

Thằng thì giỏi hoạ thằng thì làm thơ

Có thằng lại đứng ngẩn ngơ.

Vì sao ta lại trở vô nhà tù??

linhtinh1_resize

Và đây, nỗi buồn day dứt cõi trần…

Buồn đời cắt tóc đi tu
Nợ tình chưa dứt, phù du tìm về
Bao giờ thoát khỏi cơn mê
Bao giờ oan nghiệt tứ bề tan nhanh
Lỡ làng từ buổi tóc xanh
Dương gian, âm cảnh nhớ anh em về

phatgiao-org-vn-loi-phat-day-ve-cuoc-song-con-nguoi09

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s