Ca khúc: “Tiếng chuông chùa” ngân vang mọi lễ hội

DSC00208
Ngàn năm công đức đúc chuông,
Lưu truyền tiếng vọng tình thương cho đời.
Một thương của ít lòng nhiều,
Phát tâm tuỳ hỷ đông người nên công.
Hai thương nhìn rộng thấy xa,
Để dành phước báu dẫu qua cuộc đời.
Ba thương cho đến bao giờ,
Cháu con chia hưởng phước này hôm nay.
Bốn thương tiếng tốt bay xa,
Bay cao theo tiếng chuông này mười phương.
Năm thương rạng ánh đạo vàng,
Muôn đời tạo phước nên mình gặp đây.
Sáu thương đời sống ngắn ngày,
Biết tu (và) bố thí tấm lòng không phai.
Bảy thương vàng đá không lay,
Mái chùa dân tộc hai ngàn năm hơn.
Tám thương hai buổi công phu,
Hồng chung thấu tận ngục U Minh đài.
Chín thương thức tỉnh lòng người,
Những ai lung lạc một đời dọc ngang.
Mười thương làng xóm Việt Nam,
Mái chùa có mặt vui buồn sớt chia.
Chuông kia an ủi đau thương,
Với là chia sớt hưởng cùng lúc vui.
Mười thương vẹn đủ đôi đàng,
Tặng người công đức cùng dường đúc chuông.
Tiếng chuông chùa.mp3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s