Chi phí bảo hiểm bắt buộc tăng từ Năm 2014

Một số quy định sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2014 sẽ làm cho chi phí đóng bảo hiểm bắt buộc trong chi phí nhân viên sẽ tăng. Quý chủ doanh nghiệp cần biết khi hoạch định chi phí tiền lương năm 2014. Chi phí bảo hiểm bắt buộc sẽ có thể tăng vì mức lương tối thiểu vùng tăng và tỷ lệ đóng cũng tăng. Tamantax xin tổng hợp để Quý doanh nghiệp tham khảo.

1. Mức lương tối thiểu vùng tăng từ 2014:
Ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Theo Nghị Định 182/2013/NĐ-CP mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 chia theo 4 vùng I, II, III, IV cụ thể như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2014

I

2.700.000 đồng/tháng

II

2.400.000 đồng/tháng

III

2.100.000 đồng/tháng

IV

1.900.000 đồng/tháng

2. Tỷ lệ trích đóng bảo hiểm tăng
Bảng tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 2014 trở về sau (đến trước thời điểm thông tư mới ra đời)

Các khoản trích theo lương NSDLĐ (%) NLĐ (%) Cộng (%)
1. BHXH 18 8 26
2. BHYT 3 1,5 4,5
3. BHTN 1 1 2
4. KPCĐ 2 2
Cộng (%) 24 10,5 34,5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s