1 chút lặng

Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi. Về giữa trời về hót giữa đời tôi.

Hôm nay tôi nghe.Tôi cười như đứa bé. Mới lớn lên giữa đời sống kia.

Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió.

Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá..
IMG_1424
Như âm thanh của tiếng đàn bầu.

Đưa cả đất trời vào trong sợi dây mỏng manh,

Và nơi đây tôi đang đắm chìm trong ánh nắng của bình minh cuộc sống
Một dây nũng nịu đủ lời
Nửa bầu chứa cả đất trời âm thanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s