Lời Dạy Của Đức Khổng Tử

Hình hài ca m ca cha
Trí khôn đ
i dy, đói no t mình
Sang hèn trong ki
ếp nhân sinh
Bu
n vui sưng kh thưng tình thế thôi
Không h
ơn hãy c gng bng ngưi
Cho thiên h
 khi ai cưi ai khinh

 

Có trí thì ham hc

Bt trí thì ham chơi

Trí khôn to nên người

Đc nhân tìm ra bn

Thành đt nh trí sáng

Danh vng nh đc đy

 

Làm nên nh có thy

Đy đ nh có bn

Gái ngoan nh đc hnh

Trai mnh nh lc cường

Tươi đp lm người thương

Lc cường nhường k mnh

 

D thích nghi thì sng

Biết năng đng thì nên

Đ sc bn thì thng

Biết mình khi hon nn

Hiu bn lúc gian nguy

 

Nghèo hèn bi t vi

Ngu si vì t ph

Tài đc cao hơn phú

Hnh phúc đ hơn giàu

Sng trung tín bn lâu

Tình nghĩa sâu hnh phúc

 

Đ tài thì đ cc

Đ sc thì đ nghèo

Dt nát hay làm theo

Biết nhiu bi hc tp

Hng vic vì hp tp

Va vp bi vi vàng

 

Cnh giác vi li khen

Bình tâm nghe li trách

Quá nghiêm thì ít bn

D dãi bn khinh nhn

Không ha ho là khôn

Không tin sng ít v

 

Làm ơn đng mong tr

Đượơn nh đng quên

Nhu nhược b ép chèn

Quá cương thường b gãy

Cái quý thường khó thy

D thy thường ca tôi

Ca r là ca ôi

Dùng người ti sinh v

Đp lòng hơn tt mã

Nn nã hơn kiêu kỳ

Thn trng tng bước đi

Xét suy khi hành đng

 

Hiu biết nhiu d sng

Luôn ch đng d thành

Thn trng trước li danh

Gi mình đng buôn th

Tránh xa phường trí đá

 

Tai v bi n nang

Tài gii ch khoe khoang

Giàu sang đng kinh kiu

Hc bao nhiêu vn thiếu

Hiu bao nhiêu chng tha

 

Nhân đc ch bán mua

Được thua không nn chí

Đ đc tài bt ly

Đ dũng khí chng hàng

 

Có v đm thì sang

Có bn vàng thì quý

Đói nghèo vì bnh s

Qun trí d làm liu

Tnh táo v tình yêu

Biết điu khi yếu thế

 

Lo vic nhà ch k

Tình nghĩa ch đếm đong

Gi trn ch hiếu trung

Vi t tiên gia tc

 

Cây tt tươi nh đt

Người phúc lc nh ngun

Sng bt nghĩa tai ương

Sng bt lương tù ngc

 

Phi cu xin là nhc

Phi khut phc là hèn

Hay đ k nh nhen

Hay chèn ép đc ác

 

Lm gian truân càng sáng

Lắm hoạn nạn càng tinh

Vi mình phi nghiêm minh

Vi chúng sinh nhân ái

 

Đang thng phòng khi bi

Gt hái phòng mt mùa

Thói quen thường khó cha

Say xưa thường khó tnh

Sng  li ăn sn

Hay đua đòi hon nn

Quá d hay tai ương

 

Gia đình trng yêu thương

Sng nhường nhn h h

Thiếu tình thương man trá

Du vàng đá cũng tan

Biết dy d con ngoan

Biết bo ban con gii

 

Tinh khôn nh hc hi

Cng ci nh luyn rèn

Sng vì nhau d bn

Sng vì tin d v

Rèn con t lúc bé

Khuyên v lúc mi v

 

Mun hiu cn lng nghe

Thích khoe thì trí cn

Sng da dm ngu đn

Sng bt cn phá sn

Nhn bc d bán mình

K ti chơi xu bn

Khn nn quên m cha

 

Tt đp hãy bày ra

Xu xa nên che li

Có hi s dit vong

Nhiu tham vng long đong

Lước mong ln đn

Hay vi vàng hi hn

Quá cn thn li thi

 

Biết được người là sáng

Hiu được bn là khôn

Khiêm tn là t tôn

Kiêu căng là t sát

Ha trước thì khó đt

Hèn nhát thì khó thành

 

Thù hn bi li danh

Tranh dành bi chc v

Giàu sang hay đ k

Tài trí sinh ghét ghen

Tham giàu thì cuồng điên

Tham quyn thì đc ác

Vì tin thì d tan

Vì tình nghĩa bn lâu

 

Người hiu nói trn câu

K dt tâu phách li

Có quyn thì hám li

Có ti thường xum xuê

Kh di hay b la

Nói ba hay v ming

Đa ngôn thì tai tiếng

Ngm ming d được tin

 

Hám li hay cu xin

Hám quyn hay xu nn

Tham quyn thường bt chính

Xu nn thường gian trá

 

Lười biến thường kêu ca

Tht thà hay oan trái

Thng thn hay b hi

Thông thái hay b la

 

Chiu con quá con hư

Tin ca dư con hng

Giàu mnh thường thao túng

Nghèo vng thường theo đuôi

 

Người tài gii khó chơi

K chay lười khó bo

Thành tâm thì đc đo

Mnh bo vic d thành

 

Quân t thì trng danh

Tiu nhân thường trng li

Bt tài hay đòi hi

Hc hi khó khiêm nhường

 

Tình nghĩa thường khó quên

N duyên thường khó tr

Khó thun phc k s

Khó phòng b tướng tài

Biết chp nhn thnh thơi

Hay hn đi đau kh

 

Ca quý thường khó gi

Con cu thường khó nuôi

Nhà dư ca hiếm con

Nhà lm người bc cn

Khó gn người quá sch

Vng khách ti quá nghèo

D ni danh kỳ hin

D kiếm tin khó gi

Kiếp người là duyên n

Lành v là thường tình

Bi thành bi tài lc

Thi gian đng ung phí

Thi cơ khó b qua

Biết suy nghĩ sâu xa

Vng vàng khi thành bi

Cn hc và hành mãi

S gt hái thành công.

*****

Image

2 thoughts on “Lời Dạy Của Đức Khổng Tử

  1. Hi there, I found your web site by the use of Google while searching for a similar matter, your site came up, it seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  2. That is some inspirational stuff. Never knew that opinions could be this varied. Be certain to keep writing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s