SỐNG,SỐNG,SỐNG……../

Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống an hòa với những người chung sống
Sống là động, nhưng lòng không bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống an vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
song la mim cuoi
Sống hỉ xả, từ bi luôn thể hiện
Cống hiến nhiều …nhưng lòng chẳng khắc ghi
Bỏ đam mê ,bỏ say đắm những gì
Do”lục căn,lục trần”,duyên hư tạo
Lấy”không tịch tam luân”làm chính đạo,
Thì vô- ngã tức Niết-bàn chứng thực tại đời ta
Tịnh- độ mong,Cực-lạc chẳng đâu xa,
Chính hiện cõi Ta-bà ta đang sống!!!
Phải thực thấy cuộc đời là giấc mộng,
Đua đòi,xâu xé,tranh giành…nhiều,
Chợt đến hồi nhắm mắt cũng tay không.
Sống khoan dung, tự tại,sạch tâm,lòng,
Thì cõi PHẬT là mục tiêu ta đã đến.
song hanh phuc ben nhau

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s