Dù đục dù trong con sông vẫn chảy… ta ơi!

Dù đục dù trong ,con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp ,cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Tại sao ta không tròn ngay từ trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy nầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai
huunghi

One thought on “Dù đục dù trong con sông vẫn chảy… ta ơi!

 1. Ta hay chê cuộc đời méo mó
  Tại sao ta không tròn tự trong tâm

  =====

  Chỉ nghe rằng
  Ta hay chê cuộc đời méo mó
  Sao không méo mó ngay từ đầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s