Be Strong, Japan

Đã 10 ngày trôi qua, tôi luôn nín thở lắng nghe những tin tức thiên tai kinh hoàng từ Nhật Bản. Mặc dù chưa một lần đặt chân lên đất nước Mặt Trời Mọc nhưng từ lâu rồi tôi luôn coi Nhật Bản là một người bạn thân thiết và gần gũi. Cũng có thể do mối quan hệ của tôi với những người bạn Nhật. Cùng sống cùng làm việc với nhau trong khoảng thời gian 4 năm. Tuy ko dài nhưng cũng đủ để tôi có thể cảm nhận được phần nào Tính Cách và Triết Lí của người Nhật. Một đất nước quật cường và bản lĩnh.

Nhật Bản ơi! Vượt qua khó khăn nhé

Pray for Japan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s