Kỹ Năng Thương lượng & Đàm phán

Hãy tưởng tượng rằng bạn có cơ hội để thuyết phục ai đó làm theo điều bạn muốn. Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ? Thật sự đây không là điều quá khó. Một số chuyên gia đã nỗ lực “nghiên cứu” ra đâu là nghệ thuật của sự thuyết phục. Các phương pháp của họ … Continue reading

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI LUẬT SƯ TƯ VẤN – LS Trương Nhật Quang

 Khi một sinh viên rời cánh cửa trường đại học, người đó có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp cho mình. Sinh viên có thể ở lại trường đại học làm giảng viên, làm việc tại tòa án hoặc viện kiểm sát để trở thành thẩm phán hoặc kiểm sát viên trong tương lai, làm … Continue reading

BIẾT– HIỂU– VÀ VẬN DỤNG LUẬT

Tôi viết bài này cho các bạn đang tập sự, để bạn biết mình đang ở mức độ nào trong nghề nghiệp của mình và biết phải trau dồi thêm về mặt nào trong 24 tháng “vác củi” này. Công việc của luật sư là vận dụng luật để tư vấn hay bào chữa; nhưng … Continue reading