Lựa chọn Văn phòng Công chứng như thế nào, hợp lý với bạn?

Dịch vụ công chứng từ khi được xã hội hóa đến nay đã thực sự trở thành dịch vụ cần thiết và ngày càng phát triển ở Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn. Nhu cầu công chứng của mỗi người dân cũng ngày càng cao. Riêng ở Hà Nội đã có hơn 100 … Continue reading

KPI VÀ KGI: 2 NHÂN TỐ PHẢI CÓ ĐỂ XÂY DỰNG MỤC TIÊU

KGI: CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ XEM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU HAY CHƯA KGI là viết tắt của cụm từ Key Goal Indicator, theo tên tiếng Nhật là “Chỉ số đạt mục tiêu trọng điểm”. Đúng như ý nghĩa của thuật ngữ, chữ Goal được thêm vào đã thể hiện đúng khái niệm của từ … Continue reading